Používáním webu jvklima.cz souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací
Tel.: +420 775 901 710
E-mail: info@jvklima.cz

Mohu nastydnout při používání klimatizace?

Ne. Nastydnout můžete pouze virovou nákazou, která způsobuje nachlazení. Nicméně nesprávné používání nebo nesprávná údržba klimatizace může způsobit symptomy podobné nachlazení. Navíc pravidelnou údržbou zajistíte čistotu uvnitř klimatizace, což je prevencí růstu plísní nebo bakterií. Pokud klimatizací chladíte, měli byste se vyvarovat nastavování příliš nízkých teplot.

Jaká je zdravá teplota v místnosti?

Nedoporučuje se nastavení klimatizace na teplotu pod 25 °C a ne více než o 6 °C pod hodnotu venkovní teploty (podle normy DIN). Například pokud je venkovní teplota 32 °C, teplota v místnosti by neměla být nižší než 26 °C. Nižší teploty snižují vlhkost v místnosti, což vede k vysychání sliznic v nose a krku, což způsobuje příznaky podobné nachlazení. Během extrémně horkých dnů je přijatelné navýšení teplotního rozdílu, ale ne o více než 10 °C. Tak předejdete tzv.„studenému šoku“ - stresu z velkého teplotního rozdílu při přechodu z chladného do horkého prostředí.

Je vzduch vyfukovaný klimatizací čistší než venkovní vzduch?

Ve standardních klimatizacích kromě Daikin Ururu Sarara cirkuluje pouze vzduch z místnosti. Některé modely jsou vybaveny fi ltry, které čistí vzduch z místnosti, takže pokud jsou správně udržovány, vzduch vyfukovaný klimatizací je čistší než běžný vzduch v místnosti. Zda je čistší než okolní vzduch, to závisí na mnoha faktorech, jako jsou zdroj a intenzita škodlivin v ovzduší (průmysl, doprava) a v místnosti (používání chemických čistících prostředků, syntetických tkanin, atd.). Klimatizace Daikin Ururu Sarara je jedinečná tím, že může do místnosti přivádět také vyčištěný okolní vzduch a pro čištění vzduchu v místnosti používá technologii Daikin Streamer.

Může používání klimatizací způsobit alergie nebo jiná další onemocnění?

Ne. Řádně udržovaná (čištěná) a používaná klimatizace nemůže způsobit alergie nebo onemocnění. Náležitá údržba a čištění jsou nezbytné, protože některé vnitřní součásti klimatizací pravidelně vlhnou. Je nutné je čistit a předcházet tak růstu plísní nebo bakterií.

Mohou klimatizace způsobit v domě průvan?

Jakmile doma klimatizaci umístíte, můžete si řídit proudění vzduchu podle potřeby. V případě, že se aktuální teplota přibližuje požadované teplotě, moderní klimatizace pak pracují v pohotovostním režimu, při kterém ventilátory běží na minimální výkon. Díky různým nastavením a volbám se průvanu snadno vyvarujete.

Ničí klimatizace ozonovou vrstvu freony?

Ne. Od roku 2004 klimatizace obsahující freony nesmí být v Evropě prodávány. Dnes téměř všechny klimatizace na trhu obsahují chladiva, která neničí ozonovou vrstvu.

Mohu spát při zapnuté klimatizaci? Není příliš hlučná?

Velmi záleží na modelu klimatizace. Daikin vyrábí jedny z nejtišších klimatizací na trhu, které mohou pracovat extrémně tiše do 19 dB(A) (hladina akustického tlaku), což se přibližuje hluku podobnému šelestu listí a klidnému dechu.

Musí vždy být klimatizace "krabicí zavěšenou na stěně"?

Nástěnné jednotky jsou nejčastěji používanými klimatizacemi, ale také existuje mnoho jiných modelů. Například parapetní jednotky, které lze instalovat u podlahy jako radiátory nebo podstropní jednotky zavěšené u stropu, čímž nezabírají prostor na stěně. Existují také kanálové jednotky (někdy nazývané jednotky do podhledu), které jsou na pohled úplně skryté - buď v podhledu nebo v technické místnosti - a klimatizovaný vzduch je rozváděn do místnosti(í) vzduchovody.

Co znamená "invertor"?

"Invertor" je technický termín pro elektronický díl použitý v moderních klimatizacích, který umožňuje, aby kompresory pracovaly s proměnlivou rychlostí a tím plynule upravovaly dodávaný výkon. Ve srovnání se staršími, méně pokročilými klimatizacemi, které k regulaci výkonu používaly on/off kompresory, spotřebuje invertorová jednotka během celé chladicí sezóny o 30 % - 50 % méně el. energie.

Co znamená "chladivo" v klimatizaci?

Chlazení místnosti je dosaženo odebíráním tepelné energie z místnosti a jejím "vyfukováním" ven. Chladivo je kapalina, která proudí v potrubí klimatizace a přenáší tepelnou energii mezi vnitřním a vnějším prostředím. Používané látky disponují takovými vlastnosti, že díky nim je proces energeticky efektivní, technologicky možný a současně bezpečný pro uživatele.

Mohu použít jednu venkovní jednotku pro několik vnitřních jednotek?

Ano, je to snadné díky tzv. systému multi split (1 venkovní jednotka). Tyto jednotky mohou být připojeny na několik (až na 5) vnitřních jednotek současně.

Zaručuje klimatizace kromě chlazení také efektivní topení?

Ano. Topení klimatizací s tepelným čerpadlem je v současnosti nejúčinnějším a obvykle nákladově nejefektivnějším způsobem topení. Je dokonce efektivnější než tepelná čerpadla, která ohřívají vodu do běžných radiátorů, protože klimatizace s tepelným čerpadlem ohřívá vzduch v místnosti přímo, zatímco tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo země-voda nejdříve ohřívá vodu a pak tato voda ohřívá místnost, což představuje krok navíc a energetickou ztrátu.

Kolik elektrické energie spotřebuje klimatizace?

Moderní klimatizace mají mnohem nižší spotřebu elektrické energie než byste čekali. Například, systém Daikin FTXS25K + RXS25K (vnitřní + venkovní jednotka) – jednotka pro středně velkou místnost – průměrně spotřebuje 137 kWh el. energie během typické sezóny chlazení (podle normy EN14825). Je to něco málo přes 12 EUR, kalkulováno na základě typické rakouské sazby 9¢/kWh. Nicméně množství skutečně spotřebované energie závisí na způsobu používání klimatizace a na účinnosti konkrétního modelu.

Jak často volat servisní kontrolu na klimatizaci?

To závisí na státní legislativě dané země. Nicméně Daikin doporučuje servisní kontrolu a údržbu jednou ročně, aby byla zajištěna dlouhá životnost, bezproblémový provoz a předešlo se zdravotním potížím uvedeným výše.

Jaká je průměrná životnost nově zakoupené klimatizace?

Pokud jsou pravidelně a řádně udržovány, mají klimatizace Daikin průměrnou životnost 14 let. Nicméně spousta jednotek Daikin je již na trhu déle než 20 let.

Je topení pomocí klimatizace levnější ve srovnání s běžnými způsoby topení (např. plyn)?

To velmi závisí na lokálních cenách el. energie a plynu, ale v mnoha regionech je levnější. Je to díky tomu, že klimatizace s tepelným čerpadlem při topení odebírá většinu tepelné energie z okolního vzduchu - ten je úplně zdarma! Vezměme si rakouské ceny energií, topení pomocí klimatizace může být až o 60 % levnější než plynové topení.

Je možné nainstalovat klimatizaci do jakéhokoliv domu?

Prakticky ano. Klimatizace do obytných prostor jsou převážně váhově lehké a jejich instalace je bezproblémová i na plastové stěny. Jediným limitujícím požadavkem je, že domácnost musí mít řádné a kvalitní rozvody el. energie. El. energie např. z naftových generátorů nemusí být dostatečně kvalitní pro klimatizace s invertorem.

Může klimatizaci nainstalovat kdokoliv nebo jen odborný technik?

Instalace klimatizace vyžaduje odborné nářadí a přístroje, proto musí být provedena profesionálním technikem. Také proto, že klimatizace obsahují chladiva - látky podléhající Kyótskému protokolu - legislativa většiny zemí vyžaduje, aby klimatizace byly instalovány a servisovány pouze oprávněnými osobami.

Kolik času je třeba k instalaci jednoho klimatizačního systému?

Ve většině případech je možné jednu klimatizaci nainstalovat během jednoho dne. Nicméně to závisí na mnoha faktorech, jako např. počet stěn, kterými musí být potrubí vedeno, kde se nachází napájecí okruhy a zda jsou volné svorky pro připojení klimatizace.

Jak správně vybrat klimatizaci odpovídajícího výkonu?

Správnou volbu dostatečně výkonné klimatizace přenechte odborníkovi, protože to závisí nejen na počtu a velikosti klimatizovaných místností, ale také na velikosti a orientaci oken, zastínění oken proti slunci a na dalších faktorech. Pravidlem bývá chladicí výkon někde kolem 60W a 120W na čtvereční metr klimatizovaného prostoru.

Závazek k životnímu prostředí

Zájem o životní prostředí se projevuje ve všech aktivitách fi rmy Daikin od navrhování a výroby, až po každodenní chování zaměstnanců. Tepelná čerpadla Daikin v kombinaci s vlastní technologií invertoru nabízí nesrovnatelný tepelný komfort místnosti a provozní účinnost.

Účinnost tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii z okolního vzduchu, dokonce i v nejchladnějším zimním období. Systémy Daikin jsou schopné nabídnout jak komfortní a účinné vytápění místností, tak splňovat přesné požadavky na průmyslové topení a chlazení.

Snižování odpadu

Firma Daikin byla prvním evropským výrobcem klimatizací, který obdržel certifi kát ISO14001 o ochraně životního prostředí a všechny továrny a pobočky Daikin nyní mají podobnou certifi kaci. Firemní politika nulového odpadu znamená, že mnoho produktů lze recyklovat, znovu použít nebo obnovit.

Recyklace materiálů

Pro firmu Daikin je recyklace materiálů samozřejmostí. Například kal, získaný z předem zpracované odpadní vody, se používá k výrobě cementu. Recyklace dalších druhů odpadů je podporována také investováním do vratných obalů.